Whistleblower-ordning

Manflex whistleblower-ordning skaber gennemsigtighed og ligger i tråd med vores fokus på god selskabsledelse. 

Ordningen gør det muligt at indberette forhold om økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk eller brud på arbejdssikkerhed, miljøregler og forurening af miljøet, samt fysisk vold og seksuelle krænkelser – helt anonymt. 

Indberetninger kan indmeldes på en ekstern portal af alle medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer samt eksterne parter som leverandører, konsulenter og andre med relation til Manflex.

På portalen nedenfor er angivet, hvilke forhold der ikke behandles under ordningen.